PRIMARIA COMUNEI ROSIA DE AMARADIA

Judetul Gorj

BUGET» Buget local - Aprobarea bugetului local pe anul 2007
» Buget local - Bugetul creditelor interne si externe pe anul 2007
» Buget local - Executia bugetara pe anul 2006
» Buget local - Aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2007
» Buget local - Adoptarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii pe anul 2007
» Buget local - Aprobarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii pe anul 2007
» Buget local - aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli in afara bugetului local pe anul 2007
» Buget local - Stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2007
» Adoptare buget - Adoptarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii pe anul 2007
» Adoptare buget - Adoptarea bugetului local pe anul 2007
» Adoptare buget - Adoptarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii pe anul 2007
» Indicatori buget local - 2012
» Indicatori sinteza - venituri trimestrul I anul 2013
» Indicatori sinteza - cheltuieli trimestrul I anul 2013
» Anexa 1 - Buget Local 2013 Sectiunea de Functionare si Dezvoltare
» Anexa 2 - Bugetul Institutiilor PubliceBugetul Institutiilor Publice
» Contul de executie - al bugetului local - 31.12.2012
» Impozite si taxe locale - pe anul 2013
» Indicatori - pe anul 2013
» Plati restante - 31.01.2013
» Plati restante - 28.02.2013
» Plati restante - 31.03.2013
» Plati restante - 30.04.2013
» Plati restante - 31.05.2013
» Plati restante - 30.06.2013
» Plati restante - 31.07.2013
» Plati restante - 30.08.2013
» Plati restante - 30.09.2013
» Plati restante - 31.10.2013
» Plati restante - 30.11.2013
» Plati restante - 31.12.2013
» Plati restante - 31.01.2014
» Buget General - pe anul 2014
» Buget - pe anul 2014
» Dare de seama - 31.03.2013
» Dare de seama - 30.06.2013
» Dare de seama - 30.09.2013
» Plati restante - 28.02.2014
» Plati restante - la 30.04.2014
» Dare de seama - la 31.12.2013
» Plati restante - la 31.05.2014
» Situatia platilor restante - la 31.07.2014
» Plati restante - la 30.09.2014
» Plati restante - 31.10.2014
» Plati restante - 30.11.2014
» Plati restante - 31.12.2014
» Plati restante - 31.01.2015
» Plati restante - 28.02.2015
» Plati restante - 31.03.2015
» Plati restante - 30.04.2015
» Dare de seama - 31.12.2014
» Dare de seama - 31.03.2015
» Buget - pe anul 2015
» Buget rectificat - 20.03.2015
» Buget rectificat - 24.04.2015
» Plati restante - 30.05.2015
» Plati restante - 30.06.2015
» Sinteza platilor restante - 30.06.2015
» Plati restante - 31.07.2015
» Buget rectificat - 26.06.2015
» Plati restante - 31.08.2015
» Plati restante - bugete locale - - 31.08.2015
» Sinteza platilor restante si arieratelor - 31.08.2015
» Sinteza platilor restante si arieratelor - bugete locale - - 31.08.2015
» Hotarare privind rectificarea bugetului local 2015 in trimestrul III 2015 - la data de 28.08.2015
» Buget local pe anul 2015 si estimari pentru anii 2016-2018 - la data de 31.08.2015
» Buget local pe anul 2015 - sectiunea de functionare - la data de 31.08.2015
» Buget local pe anul 2015 - sectiunea de dezvoltare - la data de 31.08.2015
» Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Rosia de Amaradia in trimestrul III anul 2015 - la data de 17.09.2015
» Buget local pe anul 2015 si estimari pentru anii 2016-2018 - la data de 17.09.2015
» Buget local pe anul 2015 - sectiunea de functionare - la data de 17.09.2015
» Buget local pe anul 2015 - sectiunea de dezvoltare - la data de 17.09.2015
» Plati restante - 30.09.2015
» Plati restante - 30.10.2015
» Plati restante - Bugete Locale - 30.10.2015
» Sinteza Platilor Restante si Arieratelor - 30.10.2015
» Sinteza Platilor Restante si Arieratelor - Bugete Locale - 30.10.2015
» Nota Explicativa - 04.11.2015
» Plati restante - 30.11.2015
» Plati restante - 31.12.2015
» Plati restante - 31.01.2016
» Sinteza platilor restante si arieratelor - 31.01.2016
» Nota explicativa - 02.02.2016
» HCL nr. 5/11.02.2016 - privind aprobarea bugetului local pe anul 2016
» Anexa - HCL nr. 5/11.02.2016
» HCL nr. 7/11.02.2016 - privind privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2016
» Anexa 1 - HCL nr. 7/11.02.2016
» Anexa 2 - HCL nr. 7/11.02.2016
» Programul de investitii publice - Buget local 2016
» Bugetul local - sectiunea de dezvoltare - 2016
» Bugetul local - sectiunea de functionare - 2016
» Bugetul local - 2016
» Decizia nr. 1 - avand in vedere Regulamentul de organizare si functionare a directiilor generale regionale [...]
» Decizia nr. 2 - avand in vedere Regulamentul de organizare si functionare a directiilor generale regionale [...]
» Decizia nr. 3 - avand in vedere Regulamentul de organizare si functionare a directiilor generale regionale [...]
» Decizia nr. 26 - avand in vedere Regulamentul de organizare si functionare a directiilor generale regionale [...]
» Sume - repartizate localitatilor [...]
» Plati restanta - 31.03.2016
» Nota Exlicativa - 31.03.2016
» Dare de seama - 31.12.2015
» Buget - pe anul 2016
» Buget rectificat - 23.02.2016
» Bugetul local pe anul 2016 - si estimari pentru anii 2017-2019 la 01.03.2016
» Buget local pe anul 2016 - si estimari pentru anii 2017-2019 la 04.03.2016
» Bugetul local pe anul 2016 - sectiunea de dezvoltare - 01.03.2016
» Bugetul local pe anul 2016 - sectiunea de functionare - 01.03.2016
» Bugetul local pe anul 2016 - sectiunea de dezvoltare - 04.03.2016
» Bugetul local pe anul 2016 - Sectiunea de functionare - 04.03.2016
» HCL nr. 17/04.03.2016 - privind rectificarea bugetului local 2016 in trimestrul I 2016
» Programul de investitii publice - pe grupe de investitii si surse de finantare - buget initial 2016
» Dispozitie - privind modificarea de alocatii bugetare intre trim. II 2016 si trim. I 2016
» Dare de seama - 31.12.2015 contiunare
» Buget rectificat - pe anul 2016
» Plati restanta - 30.04.2016
» Plati restanta - 31.05.2016
» Plati restante - 31.07.2016
» Sinteza platilor restante si arieratelor - 31.07.2016
» Nota Explicativa - nr. 5404/01.08.2016
» Bugetul local 28.04.2016 - + HCL privind rectificarea bugetului local in trimestrul II anul 2016 si dispozitie
» Bugetul local 14.07.2016 - + HCL privind rectificarea bugetului local in trimestrul III anul 2016 si dispozitie
» Bugetul local 22.07.2016 - + HCL privind rectificarea bugetului local in trimestrul III anul 2016 si dispozitie
» Bilant - la data de 30.06.2016
» Plati restante - 31.08.2016
» Plati restante - la date de 30.09.2016
» Sinteza platilor restante - la data de 30.09.2016
» Plati restante - 31.10.2016
» Plati restante - 31.12.2016
» Plati restante - 21.01.2017
» Plati restante - 28.02.2017
» Plati restante - bugete locale - 28.02.2017
» Nota explicativa - nr. 1722 06.03.2017
» Sinteza platilor restante si arieratelor - 28.02.2017
» Sinteza platilor restante si arieratelor - bugete locale 28.02.2017
» SItuatia centralizata a arieratelor bugetului local - 28.02.2017
» Bilant la data de 31.12.2016 - + contul de rezultat patrimonial + situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
» Plati restante - 31.03.2017
» Plati restante - 30.04.2017
» Plati restante - 31.05.2017
» Plati restante - 30.06.2017
» Nota explicativa - nr.5.306/03.08.2017
» Plati restante - 31.07.2017
» Plati restante -bugete locale- - 31.07.2017
» Bugetul local pe anul 2017 - sectiunea de functionare
» Bugetul local pe anul 2017 - sectiunea de dezvoltare
» Bugetul local pe anul 2017 - si estimari pentru anii 2018-2020
» Bugetul local pe anul 2017 - si estimari pentru anii 2018-2020
» Bugetul local pe anul 2017 - sectiunea de functionare
» Bugetul local pe anul 2017 - sectiunea de dezvoltare
» Bugetul local pe anul 2017 - si estimari pentru anii 2018-2020
» Bugetul local pe anul 2017 - sectiunea de functionare
» Bugetul local pe anul 2017 - sectiunea de dezvoltare
» Bugetul local pe anul 2017 - si estimari pentru anii 2018-2020
» Bugetul local pe anul 2017 - sectiunea de functionare
» Bugetul local pe anul 2017 - sectiunea de dezvoltare
» Bugetul local pe anul 2017 - si estimari pentru anii 2018-2020
» Bugetul local pe anul 2017 - sectiunea de functionare
» Bugetul local pe anul 2017 - sectiunea de dezvoltare
» Dare de seama - 31.03.2017
» Bilant - 30.06.2017
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - 30.06.2017
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - 30.06.2017
» Detalierea cheltuielilor - 30.06.2017
» Contul de executie al institutilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - Venituri - 30.06.2017
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - 30.06.2017
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - 30.06.2017
» Contul de executie al institutilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - Cheltuieli - 30.06.2017
» Contul de executie al institutilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - Venituri - 30.06.2017
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - 30.06.2017
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - 30.06.2017
» Contul de executie al bugetului local - 30.06.2017
» Plati restante - 31.08.2017
» Plati restante - 30.09.2017
» Plati restante - 30.10.2017
» Buget rectificat - 29.09.2017
» Buget rectificat - 19.10.2017
» Buget rectificat - 25.11.2017
» Buget rectificat - 05.11.2017
» Dare de seama - 30.09.2017
» Plati restante - 30.11.2017
» Plati restante - 31.12.2017
» Plati restante - 31.01.2018
» Plati restante - 31.12.2017
» Plati restante - 28.02.2018
» Bugetul local pe anul 2018 - si estimari pentru anii 2019-2021
» Bugetul local pe anul 2018 - sectiunea de functionare
» Bugetul local pe anul 2018 - sectiunea de dezvoltare
» Dare de seama - 31.12.2017
» Lista functiilor din cadrul Primariei comunei Rosia de Amaradia -
» Plati Restante - 31.03.2018
» Plati restante - 30.04.2018
» Plati restante - 31.05.2018
» Buget rectificat - 22.04.2018
» Buget rectificat - 28.03.2018
» Buget rectificat - 26.05.2018
» Buget rectificat - 07.06.2018
» Dare de seama - 31.03.2018
» Plati restante - 30.06.2018
» Buget rectificat - 25.06.2018
» Buget rectificat 13.07.2018 -
» Plati restante - 31.07.2018
» Plati restante 30.09.2018 -
» Plati restante - 31.10.2018
» Dare de seama - 30.06.2018
» Buget rectificat - 20.09.2018
» Buget rectificat - 28.09.2018
» Buget rectificat - 09.10.2018
» Buget rectificat - 19.10.2018
» Buget rectificat - 08.11.2018
» Buget rectificat - 01.08.2018
» Buget rectificat - 31.08.2018
» Buget rectificat - 29.11.2018
» Buget rectificat - 12.12.2018
» Buget rectificat - 19.12.2018
» Plati restante - 31.12.2018
» Plati restante - 31.01.2019
» Indicatori de executie bugetara - 31.12.2018
» Dare de seama - 31.12.2018
» Dare de seama - 31.03.2019
» Plati restante - 28.02.2019
» Plati restante - 31.03.2019
» Plati restante - 31.01.2019
» Plati restante - 30.04.2019
» Buget inital - 2019
» Buget rectificat - 13.05.2019
» Plati restante - 31.01.2019
» Plati restante - 31.05.2019
» Buget rectificat - 30.05.2019
» Buget rectificat - 24.06.2019
» Plati restante - 30.06.2019
» Buget rectificat - 26.07.2019
» Plati restante - 31.07.2019
» Plati restante - 31.08.2019
» Dare de seama - 30.06.2019
» Buget rectificat - 30.08.2019
» Buget rectificat - 22.10.2019
» Plati restante - 30.09.2019
» Plati restante - 31.10.2019
» Plati restante - 30.11.2019
» Plati restante - 31.01.2020
» Plati restante - 29.02.2020
» Buget Local - pentru anul 2020
» Dare de seama - 31.12.2019
» Indicatori - cu privire la executia bugetului local 2019
» Plati restante - 31.03.2020
» Plati restante - 30.04.2020
» Buget rectificat - 29.04.2020
» Plati restante - 31.05.2020
» Buget rectificat - 15.06.2020
» Plati restante - 30.06.2020
» Indicatori executie bugetara - trim I, 2020
» Indicatori executie bugetara - trim II, 2020
» Indicatori executie bugetara - trim IV, 2019
» Plati restante - 31.08.2020
» Plati restante - 31.07.2020
» Buget rectificat - 22.07.2020
» Buget rectificat - 12.08.2020
» Buget rectificat - 28.08.2020
» Buget rectificat - 07.09.2020
» Rectificare - 24.08.2020
» Plati restante - 30.09.2020
» Buget rectificat - 15.09.2020
» Buget rectificat - 25.09.2020
» HCL nr. 58/28.08.2020 - privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.06.2020 [...]
» Dare de seama - 31.03.2020
» HCl nr. 40/2020 - privind aprobarea contului de executie bugetara la 31.03.2020
» Plati restante - 31.10.2020
» Plati restante - 30.11.2020
» Plati restante - 31.12.2020
» Plati restante - 31.01.2021
» Plati restante - februarie - 28.02.2021
» Plati restante - 31.03.2021
» Buget rectificat - 22.10.2020
» Buget rectificat - 04.12.2020
» Buget rectificat - 10.12.2020
» Buget rectificat - 21.12.2020
» Buget rectificat - 28.12.2020
» Dare de seama - 30.06.2020
» HCL 79/2020 -
» Dare de seam - 30.09.2020
» Indicatori privind executia bugetului local la trimestrul III 2020 -
» Indicatori privind executia bugetului local la trimestrul IV 2020 -
» Hcl 9/19.02.2021 privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.12.2020 -
» Dare de seama - 31.12.2020
» Plati restante - 30.04.2021
» Plati restante - 31.05.2021
» Plati restante - 30.06.2021
» Plati restante - 31.07.2021
» Buget - 2021
» Buget rectificat - 28.05.2021
» Buget rectificat - 30.06.2021
» Buget rectificat - 09.08.2021
» Dare de seama - 31.03.2021
» Dare de seama - 30.06.2021
» HCL nr. 56/20.08.2021 - privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.06.2021
» Buget rectificat - 20.08.2021
» Plati restante - 31.08.2021
» Plati restante - 30.09.2021
» Buget rectificat - 20.09.2021
» Buget rectificat - 24.09.2021
» Buget rectificat - 06.10.2021
» Buget rectificat - 19.10.2021
» Buget rectificat - 15.12.2021
» Buget rectificat - 22.12.2021
» Plati restante - 31.10.2021
» Plati restante - 30.11.2021
» Plati restante - 31.12.2021
» Plati restante - 31.01.2022
» Plati restante - 28.02.2022
» Plati restante - 31.03.2022
» Plati restante - 30.04.2022
» Plati restante - 31.05.2022
» Plati restante - 30.06.2022
» Plati restante - 31.07.2022
» Plati restante - 31.08.2022
» Plati restante - 30.09.2022
» Buget rectificat 13.04.2022 -
» Buget initial - 2022
» Buget rectificat - 30.03.2022 -
» Buget rectificat - 29.04.2022 -
» Dare de seama - 31.12.2021 -
» Dare de seama - 31.03.2022 -
» Buget rectificat - 30.05.2022 -
» Dare de seama - 30.06.2022 -
» Buget rectificat - 11.07.2022 -
» Buget rectificat - 09.08.2022 -
» Buget rectificat - 23.08.2022 -
» Buget rectificat - 31.08.2022 -
» Buget rectificat - 27.09.2022 -
» Dare de seama - 30.09.2022 -
» Plati restante - 31.10.2022 -
» Plati restante - 30.11.2022 -
» Buget rectificat - 18.11.2022 -
» Buget rectificat - 29.11.2022 -
» Buget rectificat - 16.12.2022 -
» Buget rectificat - 21.12.2022 -
» Plati restante - 31.12.2022 -
» Plati restante - 31.01.2023 -
» Plati restante - 28.02.2023 -
» Buget - 2023 -
» Buget rectificat - 24.02.2023 -
» Buget rectificat - 21.03.2023 -
» Dare de seama - 31.12.2022 -
» Buget rectificat - 31.03.2023 -
» Buget rectificat 24.04.2023 -
» Buget rectificat 10.05.2023 -
» Plati restante 31.03.2023 -
» Plati restante 30.04.2023 -
» Buget rectificat - 25.05.2023 -
» Plati restante - 31.05.2023 -
» Buget rectificat 07.06.2023 -
» DDS - 30.06.2023 -
» Plati restante 30.06.2023 -
» Buget 27.06.2023 -
» Buget rectificat - 11.07.2023 -
» Buget rectificat - 18.07.2023 -
» Plati restante - 31.07.2023 -
» Plati restante - 31.08.2023 -
» Buget rectificat - 30.08.2023 -
» Plati restante 30.09.2023 -
» Plati restante 31.10.2023 -
» Plati restante 30.11.2023 -
» Plati restante 31.12.2023 -
» Plati restante 31.01.2024 -
» Buget rectificat 11.09.2023 -
» Buget rectificat 27.09.2023 -
» Buget rectificat 27.10.2023 -
» Buget rectificat 13.11.2023 -
» Buget rectificat 13.12.2023 -
» Buget rectificat 20.12.2023 -
» Dare de seama 30.09.2023 -
» DDS 31.12.2023 -
» Plati restante 29.02.2024 -
» Buget initial 2024 -
» Buget rectificat 05.03.2024 -