PRIMARIA COMUNEI ROSIA DE AMARADIA

Judetul Gorj

ANUNTURI LICITATII

ROMANIA
JUDETUL GORJ
PRIMARIA ROSIA DE AMARADIA
NR . 452  din 17.01.2014


                                                                                             A N U N T  


             Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna  Rosia de Amaradia, cod fiscal 4898487, cu sediul în Comuna Rosia de Amaradia, jud Gorj, Tel/Fax: 0253232504
             Anuleaza  procedura  de  atribuire  a  contractului de concesiune  privind :

„Concesionarea imobilului si a terenului aferent în suprafata de 19,80 mp,  situat in comuna Rosia de Amaradia, sat Rosia de Amaradia, în punctul numit „Troita”, in scopul  desfasurarii de activitati comerciale, pe o  perioada de 10 de ani.”,

conform art. 43 si  art. 44  din O.U.G.  NR. 54/2006, privind regimul  contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, modificata conform Legii  nr. 22/2007,care  se va relua ulterior.             PRIMAR,       
                                                                                                    SECRETAR,
 
        Cotojman Ion Liviu                                                                                               Badita Liliana Elena
        


                            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            
JUDETUL GORJ
PRIMARIA ROSIA DE AMARADIA
Nr. 65 din 07.01.2014

                                
                                                                                       ANUNT DE LICITATIE
                                                                                      
INCHIRIERI DE BUNURI

           Denumirea si sediul concedentului - Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Rosia de Amaradia, cod fiscal 4898487, cu sediul in Com. Rosia de Amaradia, jud Gorj, Telffax: 0253232504

          Obiectul si durata concesionarii: Inchirierea imobilului in suprafata de 162,75 mp, situat in comuna Rosia de Amaradia, sat Rosia de Amaradia, in punctul ,,Moara", identificat prin HG 973/2002, pct 48 si HCL Rosia de Amaradia nr. 31 din 25.04.2003, ca fiind domeniu privat al comunei Rosia de Amaradia, in scopul dechiderii unui spatiu comercial, pe o perioada de 3 ani.

          Locul de unde se pot procura documentele de licitatie
- Documentatia de atribuire se poate obtine de la Primaria comunei Rosia de Amaradia, cu sediul in Com. Rosia de Amaradia, jud. Gorj tellfax: 0253/232504,compartiment impozite si taxe.

          Valoarea documentatiei de atribuire - 30 lei, care se achita la birou impozite si taxe din cadrul Primiriei comunei Rosia de Amaradia

          Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 27 ianuarie 2014

          Data limita de depunere a ofertelor si locul de primire a ofertelor - sediul Primariei Rosia de Amaradia, birou relatii cu publicul, pana la data de 13 februarie 2014, orele l4:00

          Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta. Ofertantii transmit ofertele lor in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care se inregistreaza, in ordinea primirii lor, precizandu-se data si ora.

          Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusa oferta.

          Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:

14 februarie 2014, orele 11:00.

           Instanta competenta in solutionarea litigiilor cu privire la concesionarea terenului este Tribunalul Gorj.

          Data transmiterii spre publicare a anuntului de licitatie: 7 ianuarie 2014.             PRIMAR,                                                                                                           SECRETAR,
 
       Cotojman Ion Liviu                                                                                               Badita Liliana Elena
        


                            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUDETUL GORJ
PRIMARIA ROSIA DE AMARADIA
Nr. 64 din 07.01.2014

                                
                                                                                       ANUNT DE LICITATIE
                                                                                      INCHIRIERI DE BUNURI

           Denumirea si sediul concedentului - Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Rosia de Amaradia, cod fiscal 4898487, cu sediul in Com. Rosia de Amaradia, jud Gorj, Telffax: 0253232504

          Obiectul si durata concesionarii: lnchirierea terenului in suprafafa de 712,20 mp, situat in comuna Rosia de Amaradia, sat Rosia de Amaradia, situat in fata "Brutariei" identificat prin HCL Rosia de Amaradia nr. 35 din 19.06.2005 ca fiind proprietate privata a comunei Rosia de Amaradia, in scopul desfasurarii de activitati agricole, pe o perioada de 3 ani.

          Locul de unde se pot procura documentele de licitatie - Documentatia de atribuire se poate obtine de la Primaria comunei Rosia de Amaradia, cu sediul in Com. Rosia de Amaradia, jud. Gorj tellfax: 0253/232504,compartiment impozite si taxe.

          Valoarea documentatiei de atribuire - 30 lei, care se achita la birou impozite si taxe din cadrul Primiriei comunei Rosia de Amaradia

          Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 27 ianuarie 2014

          Data limita de depunere a ofertelor si locul de primire a ofertelor - sediul Primariei Rosia de Amaradia, birou relatii cu publicul, pana la data de 13 februarie 2014, orele l4:00

          Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta. Ofertantii transmit ofertele lor in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care se inregistreaza, in ordinea primirii lor, precizandu-se data si ora.

          Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusa oferta.

          Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:

14 februarie 2014, orele 11:00.

           Instanta competenta in solutionarea litigiilor cu privire la concesionarea terenului este Tribunalul Gorj.

          Data transmiterii spre publicare a anuntului de licitatie: 7 ianuarie 2014.             PRIMAR,                                                                                                           SECRETAR,
 
       Cotojman Ion Liviu                                                                                               Badita Liliana Elena                              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUDETUL GORJ
PRIMARIA ROSIA DE AMARADIA
Nr. 63 din 07.01.2014

                                
                                                                                       ANUNT DE LICITATIE
                                                                                    CONCESIUNE DE BUNURI


          Denumirea si sediul concedentului - Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Rosia de Amaradia, cod fiscal 4898487, cu sediul in Com. Rosia de Amaradia, jud Gorj, Telffax: 0253232504

          Obiectul si durata concesionarii: Concesionarea imobilului si a terenului aferent in suprafala de 19,80 mp, situat in comuna Rosia de Amaradia, sat Rosia de Amaradia, in punctul numit ,,Troita", in scopul desfasurarii de activitati comerciale, pe o perioada de l0 de ani.

          Locul de unde se pot procura documentele de licitatie - Documentatia de atribuire se poate obtine de la Primaria comunei Rosia de Amaradia, cu sediul in Com. Rosia de Amaradia, jud. Gorj tellfax: 0253/232504,compartiment impozite si taxe.

          Valoarea documentatiei de atribuire - 30 lei, care se achita la birou impozite si taxe din cadrul Primiriei comunei Rosia de Amaradia

          Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 27 ianuarie 2014

          Data limita de depunere a ofertelor si locul de primire a ofertelor - sediul Primariei Rosia de Amaradia, birou relatii cu publicul, pana la data de 13 februarie 2014, orele l4:00

          Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta. Ofertantii transmit ofertele lor in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care se inregistreaza, in ordinea primirii lor, precizandu-se data si ora.

          Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusa oferta.

          Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:

14 februarie 2014, orele 11:00.

          Instanta competenta in solutionarea litigiilor cu privire la concesionarea terenului este Tribunalul Gorj.

          Data transmiterii spre publicare a anuntului de licitatie: 7 ianuarie 2014.             PRIMAR,                                                                                                           SECRETAR,
 
       Cotojman Ion Liviu                                                                                               Badita Liliana Elena

» Nr. 63 Anunt de licitatie - Concesiune de bunuri -
» Nr. 64 Anunt de licitatie - Inchiriere de bunuri -
» Nr. 65 Anunt de licitatie - Inchirieri de bunuri -
» Nr. 452 Anulare Anunt licitatie -
» Nr. 143/08.01.2018 Anunt licitatie - inchiriere de bunuri -
» Anunt de participare la licitatie publica - nr. 9820/14.05.2021 -